COMPLIANCE, RISK MANAGEMENT, AUDIT & PROJECT (CRMAP)


Designes av norske spesialister innen risikostyring, intern- og eksternkontroll


i skyen


start i dag

Vår visjon er en tryggere og bedre verden


På bakgrunn av ønsket om bedre systemer enn det som har vært tilgjengelig i markedet har Kamude utviklet det dynamiske styringssystemet Kamude CRMAP.


Samsvar


Risiko


Revisjon


Prosjekt


Automasjon


Hva gjør Kamude CRMAP?

Kamude CRMAP synliggjør risiko og samsvarsavvik tilpasset de enkelte funksjonene i en virksomhet enten dette er styret og toppledelsen, dataansvarlige, risikoansvar, kvalitetsansvarlig, operative ledere, interne eller eksterne revisorer. Gjennom Kamude CRMAP kan styret og ledelsen i sanntid få en oversikt over de viktigste truslene, sannsynligheten for at de inntreffer, konsekvensene ved at de inntreffer og dermed fortløpende kan prioritere og allokere ressurser for å minimere kritisk risiko. Virksomheten får den samme oversikten rundt samsvarskrav og lovkrav som eks. GDPR, ISO, HMS etc. og kan også legge inn egendefinerte krav, eksempelvis rundt kvalitet. Kamude CRMAP fungerer således som en bro mellom risikostyring og samsvar og samler rapportering fra mange fagområder inn i et ledelsessystem på tvers av avdelinger, selskaper, hierarkier og fagområder. Virksomheten kan også følge utviklingen rundt avvik, tiltak og håndtering av disse over tid. I tillegg kan en virksomhet kreve at en revisjon av lovkrav, internkrav etc. gjennomføres i Kamude CRMAP. Dette sparer både revisjonsansvarlig for tid, samt legger til rette for bedre oppfølging og dokumentasjon for virksomheten i etterkant av revisjonen.

En utfordring de fleste virksomheter har er at de ofte har egne mapper eller systemer for HMS rapportering, GDPR rapportering, ISO-standarder, miljøsertifisering, kvalitetsarbeid etc. Kamude CRMAP muliggjør å samle alt dette på et sted. Dermed blir det enklere for ledelsen å ha den totale kontrollen, ikke bare i en årlig eller halvårlig rapport, men til enhver tid kjenne virksomhetens reelle status. Siden input kan komme fra alle deler av organisasjonen vil ledelsen få muligheten til å sikre informasjon i sanntid. Konsekvenser som tidligere var utydelig for ledelsen og styret vil umiddelbart vise seg slik at styret og ledelsen kan agere raskt rundt uakseptable avvik eller trusler. Gjennom Kamude CRMAP får dermed styret, ledelsen og involverte parter betydelig bedre innsikt enn hva de fleste virksomheter i dag har.

Kamude CRMAP tilbyr både dybde for risiko og samsvarsspesialister samtidig som Kamude CRMAP tilbyr en enkel brukerflate for personer som kun forholder seg til mindre deler av systemet. Videre tilbyr Kamude CRMAP løsning for revisjoner.


CRMAP passer spesielt for:


Leder


Styremedlem


Rådgiver

Bli vår partner i dag!

Partnere har rett på opplæring, salgsstøtte og teknisk bistand gjennom distributør.

Vi kan tilby ulike partnermodeller for å støtte ulike partnere. Bli med på reisen i dag!


Vår misjon

Vår misjon er å levere teknologi som skaper en tryggere og bedre hverdag ved å forbedre styringen av organisasjoner.

Styring og kontroll fører til god måloppnåelse, effektiv ressursbruk, forsvarlig ivaretakelse av eiendeler, og styrket inntjening og omdømme.

Forretningsmodell

Kunder, forhandlere og samarbeidspartneres bygger løsninger på Kamudes teknologiplattform.

Sluttkunder kjøper lisenser gjennom forhandlere for å bruke Kamudes teknologi.

Teknologiplattformen skal i størst mulig grad støtte åpen og standardisert utveksling av informasjon.

Kunder


Vi har både kommunale, statlige og private virksomheter som våre kunder på tvers av bransjer. Kamude CRMAP passer for både større og mindre virksomheter.

Book et møte

Vår historie.


I 2016 tok en av Norges ledende fagpersoner innen risikostyring kontakt med de beste utviklere han visste om. Han var misfornøyd med det som fantes av systemer i markedet for å kunne jobbe mest mulig effektivt og riktig med risikostyring. Hans drøm var å utvikle et system som var bedre enn det som allerede fantes i markedet og som bygget på bestepraksis prinsipper og metoder rundt risikostyring og samsvarskrav, og som møtte behovet både fra styret, ledelsen og spesialister innen fagfeltet.

Utviklerne trodde ikke at det var behov for et slikt system så for å overbevise dem inviterte han dem med til en rekke større virksomheter for å la andre spesialister fortelle hva de benyttet, hvordan de benyttet verktøyene, hva de var fornøyde med og ikke fornøyde med. Resultatet av mange kundeintervjuer avdekket at det var en generell misnøye i markedet. Dermed begynte vi å utvikle en pilot som mange spesialister har bidratt med input til. Den samme kundetilnærmingen har vært brukt i hele utviklingen av Kamude CRMAP og er gjeldende også videre.

I andre halvår 2017 ønsket Kamude å øke utviklingstakten for å gå fra pilot til et fullgodt system. I desember 2018 gikk Glasspaper Group AS inn som medeiere for å finansiere videre utvikling av CRMAP, samt kommersialisere produktet. Vårt mål er at systemet skal definere standarden for hvordan virksomheter skal jobbe med risikostyring og samsvarshåndtering i hele verden.

Bilder av Kamude CRMAP


Kontakt oss


Vil du prøve Kamude CRMAP eller vurderer dere å bli en partner?
Ring eller send oss en epost, så svarer vi så fort vi kan!

+47 41043853

Brynsveien 12, 0667 OSLO